Menu Zamknij

RODO

ZGODA NA OTRZYMYWANIE INFORMACJI HANDLOWYCH:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Norma Doradztwo Podatkowe Michał Jan Chomka, ul. Junacka 17, 92-109 Łódź, NIP: 729-237-58-67, e-mail: biuro@chomka.pl , w celu przesyłania informacji handlowych na mój adres e-mail oraz numer telefonu podane w formularzu kontaktowym.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail: biuro@chomka.pl . Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

 

  1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Norma Doradztwo Podatkowe Michał Jan Chomka, ul. Junacka 17, 92-109 Łódź, NIP: 729-237-58-67, e-mail: biuro@chomka.pl .
  2.  Administrator przetwarza dane osobowe w celu przesyłania informacji handlowych.
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda.
  4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 5 lat od dnia zgłoszenia zapytania na stronie https://chomka.pl
  5. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w obsługi informatycznej – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
  6. Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać profilowaniu.
  7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  8. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.