Menu Zamknij

Oferta

Usługi doradztwa podatkowego

 • bieżące doradztwo podatkowe,
 • określanie polityki podatkowej,
 • audyty podatkowe,
 • prowadzenie ewidencji podatkowych,
 • opinie i porady z zakresu prawa podatkowego,
 • analizy finansowe,
 • uczestnictwo w postępowaniach podatkowych,
 • prowadzenie i reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowo-administracyjnych,
 • doradztwo dotyczące planowanych przedsięwzięć gospodarczych,
 • usługi rachunkowe obejmujące: uproszczone formy opodatkowania (ryczałt, karta podatkowa), zasady ogólne, księgi handlowe,

Doradztwo i wypełnianie wniosków o dotacje z Funduszy Unijnych.

 • doradztwo i analiza możliwości pozyskiwania funduszy unijnych w ramach projektu,
 • sporządzanie wniosków o dotacje,
 • sporządzanie biznes planów.

Usługi kadrowo-płacowe

 • Prowadzenie spraw pracowniczych: akta osobowe, urlopy pracownicze, przygotowywanie umów o pracę, zlecenia, dzieło, ich zawieranie i rozwiązywanie, sporządzanie świadectw pracy, ewidencja i rozliczanie czasu pracy, przygotowywanie dokumentacji kadrowej dla pracowników,
 • Przygotowywanie regulaminów pracy i wynagrodzeń,
 • Przygotowywanie regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • Przygotowywanie i sporządzanie miesięcznych list płac i deklaracji podatkowych,
 • Rozliczanie umów cywilno – prawnych,
 • Prowadzenie dokumentacji dla ZUS-u i PFRON-u, sporządzanie deklaracji i ich wysyłanie oraz sporządzanie przelewów,
 • Doradztwo personalne,
 • Organizacja szkoleń pracowniczych,
 • Prowadzenie sprawozdawczości dla GUS-u,
 • Inne usługi z zakresu kadr na życzenie klienta.

Usługi prawno-gospodarcze

 • Przygotowywanie projektów umów cywilno – prawnych i handlowych,
 • Zakładanie spółek z o.o.,
 • Rejestracja działalności gospodarczej,
 • Wypełnianie i składanie wniosków KRS,
 • Wypełnianie i składanie wniosków REGON,
 • Zmiany umów,
 • Przekształcenia podmiotów gospodarczych,
 • Wyprowadzanie zaległości,
 • Formalności związane z zamykaniem działalności,
 • Sporządzanie wniosków kredytowych oraz biznesplanów,
 • Przygotowywanie analiz finansowych i ekonomicznych, diagnozowanie sytuacji finansowych firmy,
 • Doradztwo w zakresie rozwoju firmy i aktywnym projektowaniu podatków i przepływów finansowych,
 • Windykacja należności klientów biura,
 • Obsługa fundacji, stowarzyszeń, organizacji non-profit,
 • Inne, nietypowe usługi związane z obsługą prawno-gospodarczą przedsiębiorstw.